Ubytovanie - Región Trnavsko

hotel-jelen
Hlohovec ( Hotel )
Ceny 45 - 70 € osoba / noc
(max. 36 osôb)
villa-maria
Lúč na Ostrove ( Penzión )
Ceny 20 - 30 € osoba / noc
(max. 32 osôb)
penzion-panorama
Trnava ( Penzión )
Ceny 15,00 - 49,00 € osoba / noc
(max. 24 osôb)