Ubytovanie na Slovensku - Región Malé Karpaty

hotel-kriser
Pezinok ( Hotel )
Ceny 14,00 - 19,00 € izba / noc
(max. 35 osôb)
chata-pod-lesom
Modra - Piesok ( Chata & Chalupa )
Ceny 8 - 12 € osoba / noc
(max. 20 osôb)