Ubytovanie na Slovensku - Pezinská Baba

hotel-kriser
Hotel, Pezinok (max. 35 osôb)
Ceny 14,00 - 19,00 €
izba / noc