Hotel

hotel-kriser
Pezinok ( Hotel )
Ceny 40 - 57 € izba / noc
(max. 35 osôb)
hotel-jelen
Hlohovec ( Hotel )
Ceny 45 - 70 € osoba / noc
(max. 36 osôb)
hotel-partizan-tale
Brezno ( Hotel )
Ceny 143 - 197 € izba / noc
(max. 350 osôb)
hotel-pelikan
Lučenec ( Hotel )
Ceny 25 - 51 € osoba / noc
(max. 90 osôb)
hotel-lux
Pišťany - Banka ( Hotel )
Ceny 12 - 15 € osoba / noc
(max. 60 osôb)
hotel-diamant
Dudince ( Hotel )
Ceny 45 - 50 € osoba / noc
(max. 190 osôb)
hotel-tatrawest
Zuberec ( Hotel )
Ceny 8 - 15 € osoba / noc
(max. 105 osôb)
hotel-capital
Nitra ( Hotel )
Ceny 85 - 130 € izba / noc
(max. 90 osôb)
hotel-vysehrad
Turčianske Teplice ( Hotel )
Ceny 15,00 - 20,00 € osoba / noc
(max. 65 osôb)
hotel-kolonial
Skalité ( Hotel )
Ceny 12,00 - 15,00 € osoba / noc
(max. 42 osôb)
hotel-regia
Bojnice ( Hotel )
Ceny 18,00 - 48,00 € osoba / noc
(max. 150 osôb)