Registrácia ubytovacieho zariadenia - KROK 1/2

Registráciou získate

 • Kontakty priamo na Vás, žiadne rezervačné poplatky
 • Samozrejmosťou je zobrazenie všetkých potrebných informácií + priamy kontakt na Vašu emailovú adresu a telefónne číslo 
 • Zobrazenie na úvodnej strane MojeUbytovanie.sk po každej aktualizácii záznamu
 • Zobrazenie na našej Facebook.com/mojeubytovanie nástenke 
 • Rotovanie záznamu pri každom vyhľadávaní 
 • Preloženie hlavných informácií do Českého, Poľského a Anglického jazyka 
 • Neobmedzené množstvo fotografií alebo aj videoprezentácia
 • Vlastné správa záznamu (možnosť dopĺňať, mazať alebo inak upravovať informácie) 
 • Neustála online podpora
 • Fotografie stiahneme z Vašej stránky a následne doplníme za Vás 
 • Vlastný QR kód pre mobilné čítacie zariadenie 
 • Návštevníci môžu hodnotiť, písať komentáre a posielať rezervácie cez špeciálne formuláre 
 • Žiadne chytáky alebo skryté poplatky, férový prístup a prehľadnosť 
 • Možnosť vytvorenia subdomény napr: www.katka.mojeubytovanie.sk
 • Minimálne vynaložené náklady a množstvo ďalších výhod, ktoré máte iba u nás

Zákaznícka podpora a marketing: +421 (0) 944 222 614


Ceny

 •  89,00 € - Cena za 24 mesačnú prezentáciu ubytovacieho zariadenia. (V priebehu celej doby prezentácie, žiadne ďalšie poplatky neplatíte.) 
Doplnkové možnosti:
 • 19,00 € - Označenie záznamu ako "EXTRA". Toto označenie tiež zlepšuje pozície pri vyhľadávaní.
 • 99,00 € - Zobrazenie na úvodnej stránke portálu počas celej dĺžky prezentácie.

Uvádzané ceny sú konečné. Nie sme platiteľmi DPH.

Podmienky používania

Všeobecné podmienky pre registráciu zariadenia a používanie ubytovacieho portálu MojeUbytovanie.sk
 
1 Úvodné ustanovenia
 
1.1. www.MojeUbytovanie.sk je verejný internetový portál poskytujúci katalóg priamych kontaktov a pridružených informácii o ubytovacích zariadeniach na Slovensku a v Čechách.
1.2. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom portálu.
 
2 Registrácia zariadenia
 
2.1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má možnosť zaregistrovať svoje ubytovacie zariadenie na portáli prostredníctvom registračného formulára.
 
2.2. Záujemca o prezentáciu zariadenia zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré uvedie o svojom zariadení. Takisto zodpovedá za fotografie použité pri prezentácii jeho ubytovacieho zariadenia na MojeUbytovanie.sk a zaväzuje sa nepoužiť fotografie, ktoré porušujú autorské práva tretieho subjektu.
 
2.3. Administrátor / prevádzkovateľ MojeUbytovanie.sk si vyhradzuje právo zmeniť/doplniť údaje o ubytovacom zariadení z cieľom spresniť informácie o zariadení, resp. zjednotiť formy prezentácie.
 
2.4. Ubytovacie zariadenie bude zahrnuté v katalógu MojeUbytovanie.sk po dobu 24,00 mesiacov
 
2.5. Ubytovateľ má možnosť kedykoľvek bezplatne zmeniť údaje o svojom ubytovacom zariadení. Zadané zmeny sa prejavia okamžite po schválení administrátorom.
 
2.6. Prevádzkovateľ MojeUbytovanie.sk si vyhradzuje právo zamietnuť alebo zrušiť registráciu zariadenia bez udania dôvodu. V prípade platenej registrácie sa prevádzkovateľ MojeUbytovanie.sk zaväzuje vrátiť vynaložené prostriedky za prezentáciu majiteľovi ubytovacieho zariadenia.
 
2.7. Záujemca o registráciu súhlasí s dostavaním informačných e-mailov (týkajúcich sa jeho registrácie na MojeUbytovanie.sk) na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.
 
3 Platobné podmienky
 
3.1 Po vyplnení registračného formulára a po zaplatení danej čiastky Vám bude vystavená faktúra a odoslaná elektronicky alebo poštou na fakturačnú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári. Ak ste fakturačné údaje nevyplnili faktúra bude zaslaná na adresu ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ portálu MojeUbytovanie.sk nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov.
 
4 Dodržiavanie právnych noriem
 
4.1. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ MojeUbytovanie.sk poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.
 
5 Vylúčenie zodpovednosti
 
5.1 Prevádzkovateľ MojeUbytovanie.sk sa zaväzuje vynaložiť maximálnu snahu pre prínosnosť a pravdivosť informácií uvádzaných na stránke MojeUbytovanie.sk. Napriek tomu prevádzkovateľ MojeUbytovanie.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb alebo technických problémov na portáli MojeUbytovanie.sk, či už priamo alebo nepriamo.

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri vyplňovaní formulára na MojeUbytovanie.sk môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. MojeUbytovanie.sk sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila.
 
 
Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, príp. účastníka pobytu, jeho poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo.
 
Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám
 
Prístup k osobným údajom klientov majú iba správcovia portálu z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje klientov poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom a to výlučne za účelom zabezpečenia služieb v súvislosti s realizáciou pobytov a služieb a tiež štátnym orgánom v prípade, že je na to povinná v zmysle platných právnych predpisov.
 
Súhlas klienta
 
Využívaním služieb portálu MojeUbytovanie.sk klient, príp. účastník súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Go to top