Privát u Bartolomeja

J. Kráľa 687/ 7, 059 38, Štrba,