Hotel

hotel-kriser
Hotel, Pezinok (max. 35 osôb)
Ceny Od: 14 Do: 19 €
izba / noc
hotel-tatrawest
Hotel, Zuberec (max. 105 osôb)
Ceny Od: 8 do: 15 €
osoba / noc
hotel-capital
Hotel, Nitra (max. 90 osôb)
Ceny od: 68 do: 85 €
osoba / noc
hotel-kolonial
Hotel, Skalité (max. 42 osôb)
Ceny Od: 12 Do: 15 €
osoba / noc
hotel-lux
Hotel, Červená Veža 5 (max. 60 osôb)
Ceny Od: 12 Do: 15 €
osoba / noc
hotel-diamant
Hotel, Dudince (max. 190 osôb)
Ceny Od: 45 Do: 50 €
osoba / noc
hotel-vysehrad
Hotel, Turčianske Teplice (max. 65 osôb)
Ceny Od: 15 Do: 20 €
osoba / noc
hotel-partizan
Hotel, Brezno (max. 350 osôb)
Ceny Od: 119 Do: 173 €
izba / noc
hotel-regia
Hotel, Bojnice (max. 150 osôb)
Ceny Od: 18 Do: 48 €
osoba / noc