Poloniny

Poloniny

Národný park Poloniny leží v severovýchodnej časti Slovenska, na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Súčasťou tejto severovýchodnej časti regiónu Snina je Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty. Táto časť chráneného  územia bola v roku 1993 svetovou organizáciou UNESCO vyhlásená za Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Jej výmera je 164 190 ha. Je to jediná rezervácia na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov. Od 1.10.1997 bola časť biosférickej rezervácie v okrese Snina vyhlásená za Národný park Poloniny. Pre územie národného parku sú tiež charakteristické horské lúky - poloniny, ktoré sa nachádzajú na hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov. Najkrajšie z nich sa nachádzajú v okolí Pľaše, Ďurkovca, Riabej skaly a Kamennej lúky.