Pieniny

Pieniny

Pieniny sa nachádzajú na severo-východe Slovenska v oblasti Zamaguria. Oblasť Pienin modelovala predovšetkým rieka Dunajec, ktorá tvorí hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Pieniny boli vyhlásené za národný park v roku 1967 s výmerou 3 749 ha, čo ich radí k najmenším národným parkom na Slovensku. Ochranné pásmo Pienin s rozlohou 22 444 ha, však tvorí celé územie Zamaguria. Do tejto oblasti patrí mesto Spišská Stará Ves a obce Reľov, Jezersko, Sp. Hanušovce, Veľká a Malá Frankova, Osturňa, Matiašovce, Zálesie, Havka, Majere, Červený Kláštor, Lechnica, Haligovce a Veľký Lipník. Nachádza sa tu vysoké  skalné bralo, ktoré sa nazýva Tri koruny, na vrchole ktorých je vyhliadka pre turistov.