Javorníky

Javorníky

Javorníky sa nachádzajú v severozápadnej časti Slovenska. Tvoria západnú časť Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Pohorie Javorníkov tvoria podcelky Nízke Javorníky, Turzovská vrchovina a sčasti aj Moravsko - sliezske Beskydy. Podrobnejšie sa budeme venovať Nízkym Javorníkom a Turzovskej vrchovine. Hranicu na JZ od Žiliny tvorí rieka Váh, odtiaľ potok Biela voda až do Lyského priesmyku. Na Z ohraničuje územie rieka Senica, pretekajúca cez obce Lužná, Leskovec a Ústí a ústiaca do Hornej Bečvy. Horná Bečva je hraničnou riekou na S od Ústí po Makovský priesmyk. Hranica ďalej prebieha po hrebeni cez sedlo Bumbálka, Korytovo (881 m), Čudácka (827 m), Súľov (903 m), Malý Polom (1 061 m), Velký Polom (1 067 m). Odtiaľ vedie do údolia Kysuce cez obce Raková, Staškov a Turzovka. Z Turzovky ďalej do sedla Semeteš cez Veľké Rovné až po rieku Váh.