Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Zemplínska šírava je vodné dielo na východnom Slovensku v povodí Bodrogu. Postavená bola v rokoch 1961-1965. Nádrž je vytvorená 6-8 metrovými hrádzami dlhými 7 346 m. Súčasťou nádrže je aj suchá nádrž Beša. Šírava slúži na rekreačné účely, plavbu, ochranu pred povodňami, na zavlažovanie a ako zdroj pre priemysel.