Termál centrum Galandia

Termál centrum Galandia

Termál centrum Galandia je termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou. Celkový areál priamo naväzuje na už existujúce plochy športu a rekreácie mesta Galanta. Centrom termálneho komplexu je hlavný objekt, v ktorom z pohľadu návštevníkov hrá rozhodujúcu úlohu bazénová hala so štyrmi nerezovými vnútornými bazénmi v celkovej rozlohe 513 m2. V rámci haly je možné využiť služby aj samoobslužnej reštaurácie, na galérii sú umiestnené šatne pre mužov a ženy s hygienickými zariadeniami. K dispozícii sú aj základné relaxačné služby - masáže.  Vodné centrum v Galante je vyhľadávaným miestom pre strávenie rodinnej dovolenky, relaxačných pobytov, či miestom pre aktívny oddych.