Objekt

chata-68
Poprad (Objekt)
Ceny 15 - € osoba / noc
(max. 12 osôb)